en

Nadrzędnym celem Kancelarii jest maksymalne zabezpieczenie interesów naszych Klientów, dlatego pracownicy i współpracownicy dobierani są z dużą starannością. Pamiętamy o tym, że podejmowane przez pracowników działania przyczyniają się do osiągania sukcesów przez naszych Klientów, a tym samym przez Kancelarię.


Pracujemy w zespole radców prawnych - nasza współpraca oparta jest na zasadzie partnerstwa. Każdy z nas specjalizuje się w wybranej przez siebie dziedzinie prawa, co daje możliwość świadczenia usług w szerokim zakresie. Różnorodność zagadnień i problemów, z którymi się spotykamy świadcząc na co dzień obsługę prawną naszych Klientów, prowadzących działalność gospodarczą o różnych profilach, pozwoliła nam na zdobycie doświadczeń niemalże we wszystkich dziedzinach prawa. 


Od lat pod naszym patronatem doświadczenie zawodowe zdobywają aplikanci wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy i kultury osobistej. Po odbytej aplikacji pomyślnie zdają egzamin zawodowy i zasilają grono radców prawnych Kancelarii.


Niewątpliwym atutem Kancelarii jest młody i zgrany zespół, składający się z osób ambitnych, charyzmatycznych, pracowitych i dobrze zorganizowanych. Na bieżąco rejestrowane są więc nie tylko wszystkie zmiany w prawie, ale także nowe tezy w piśmiennictwie i judykaturze.


Praca w zespole wyspecjalizowanych prawników daje możliwość świadczenia usług w szerokim zakresie, co w konsekwencji pozwala sprostać specyficznym wymaganiom wszystkich naszych poszczególnych Klientów. Dodatkowo praca świadczona w zespole nie tylko ułatwia rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień prawnych, ale daje jednocześnie możliwość jak najlepszego wykorzystania czasu pracy, a co za tym idzie, obniżenia kosztów związanych z obsługą prawną.


nasz zespół dzisiaj:

 

Bożena Licht - radca prawny
Alicja Przeworska - radca prawny
Jan Przeworski - radca prawny
Tomasz Przeworski - radca prawny
Michał Karaś – radca prawny
Anna Krawczunas-Kowalczyk - radca prawny
Joanna Łuczyszyn - radca prawny
Agata Pyclik-Chojenka – radca prawny
Bartłomiej Ziółkowski – radca prawny
Adam Gabrysiak - aplikant radcowski
Mateusz Krzywicki - aplikant radcowski
Damian Ordyniak – aplikant radcowski
Joanna Wawryniuk-Barańska - aplikant radcowski 
Justyna Łaniewska - magister prawa
Oliwia Mundziel - magister prawa
Kamila Ciepielak - obsługa sekretariatu

Tomasz Wrondas - student prawa
Katarzyna Zalewska - student prawa
Michał Zieliński - student prawa